Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตราสัญลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.หนองเหล่า
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
สัญญาอื่นๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

15 พ.ค. 2567
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว"

10 เม.ย. 2567
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการหนองเหล่าห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและผู้พิการ

25 มี.ค. 2567
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการบริหารจัดการขยะในตำบล ประจำปี พ.ศ.2567

08 มี.ค. 2567
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

01 มี.ค. 2567
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

01 มี.ค. 2567
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ข่าวประชาสัมพันธ์

01 มี.ค. 2567
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์ การรับขยะอันตราย 2567

22 ก.พ. 2567
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนตำบลหนองเหล่าแสดงความคิดเห็นต่อร่างบัญญัติ"การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ...."

15 ม.ค. 2567
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม

15 ม.ค. 2567
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th