Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารงานบุคคลในระบบแห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

02 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า อบต.หนองเหล่า ต่อต้านคอร์รัปชั่น

02 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า อบต.หนองเหล่า ต่อต้านคอร์รัปชั่น

17 ส.ค. 2560
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการคุณธรรมจริยธรรมนำวิถีชีวิต (กิจกรรมสังฆทานในเทศกาลเข้าพรรษา )ประจำปี 2560

09 ส.ค. 2560
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 2560

26 ก.ค. 2560
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

26 ก.ค. 2560
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4523-1012  โทรสาร : 0-4523-1018  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th