Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 ก.พ. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่ อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

24 ก.พ. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่ อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

24 ก.พ. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่ อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

24 ก.พ. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่ อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

24 ก.พ. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองเหล่า

17 ก.พ. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่ อบต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

23 ธ.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า งานกิจกรรมตุ้มโฮมพาแลงกินข้าวแลงเล่าความหลัง

23 ธ.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า งานกิจกรรมตุ้มโฮมพาแลงกินข้าวแลงเล่าความหลัง

28 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

27 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า "โครงการวันลอยกระทงประจำปี 2562 วันที 22 พ.ย.2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th