Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า แบบฟอร์มคำขอกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
19 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
19 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
19 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า คำขอมีบัตรประจำตัว
19 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
19 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า คำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
19 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
19 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน
19 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ใบอนุญาตก่อสร้างดัตแปลงหรือรื้อถอนอาคาร
19 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ใบลาอุปสมบท

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th