Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า แจ้งประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์จาก 045-231012 เป็น 045-429331และ045-429332
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
~~จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า
อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี
ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินมาชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น  ได้แก่
1.  ภาษีบำรุงท้องที่
ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม  -  30  เมษายน  2562
2.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28  กุมภาพันธ์  2562
ชำระภาษีได้ทันที หรือภายใน 30 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด.8)
3.  ภาษีป้าย
ยื่นแบบ ตั้งแต่  วันที่ 2  มกราคม  -  31 มีนาคม  2562
ชำระภาษีได้ทันที หรือ ภายใน 15 วัน   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
                                            
                               ณ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า
                              ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
                               หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่  045-231012
 
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th