Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพฯและผู้ที่เกิดก่อน 2 ก.ย. 2503 มาลงทะเบียนได้ที่ อบต.หนองเหล่า ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย.2561และม.ค.2562-ก.ย.2562 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ อบต.หนองเหล่า โทร 045-231012 ติดต่อ น.ส.นุชจรีย์ บัวจูม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเมือง หมู่ 5 (เริ่มต้นจากบ้านนายสี สืบสิงห์ ถึงถนนข้างวัดบ้านโพนเมือง (หนองแฝก))
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเมือง หมู่ 5 (เริ่มต้นจากบ้านนายสี สืบสิงห์ ถึงถนนข้างวัดบ้านโพนเมือง (หนองแฝก))
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4523-1012  โทรสาร : 0-4523-1018  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th