Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตราสัญลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.หนองเหล่า
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
สัญญาอื่นๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
อบต.หนองเหล่า ยินดีต้อนรับ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (09 เม.ย. 2567)  
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (03 เม.ย. 2567)  
ประกาศ อบต.หนองเหล่า เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (01 เม.ย. 2567)  
ประกาศ อบต.หนองเหล่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาบุคคลแต่... (28 มี.ค. 2567)
ประกาศ อบต.หนองเหล่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้า... (19 มี.ค. 2567)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (04 มี.ค. 2567)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (04 มี.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ (01 มี.ค. 2567)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่้วไป ประจำปีงบประ... (28 ก.พ. 2567)
เปิดเผยราคากลางขยายเขตประปาหมู่บ้านโพนเมือง หมู่ 4 (จำนวน 4 จุด) (20 ก.พ. 2567)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 11 (เริ่มต้นจากบ้านนางอำพรร... (20 ก.พ. 2567)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 7 (เริ่มต้นจากที่ทางหลวงชนบท อบ. 2014 ถึง... (20 ก.พ. 2567)
ประกาศ อบต.หนองเหล่า เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น (12 ก.พ. 2567)
ประกาศ อบต.หนองเหล่า เรื่อง ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น (12 ก.พ. 2567)
ประกาศ อบต.หนองเหล่า เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (12 ก.พ. 2567)
แนวปฏิบัติ อบต.หนองเหล่า (08 ก.พ. 2567)
คำสั่ง อบต.หนองเหล่า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นฯ (08 ก.พ. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล... (08 ก.พ. 2567)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (05 ก.พ. 2567)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตตำบลหนองเหล่า... (05 ก.พ. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการบริหารจัดการขยะในต... (25 มี.ค. 2567)  

ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริ... (08 มี.ค. 2567)  

ประชาสัมพันธ์ การรับขยะอั... (01 มี.ค. 2567)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (01 มี.ค. 2567)

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชี... (01 มี.ค. 2567)

ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนตำบ... (22 ก.พ. 2567)

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้... (15 ม.ค. 2567)

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุ... (15 ม.ค. 2567)

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุ... (15 ม.ค. 2567)

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุ... (15 ม.ค. 2567)

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้... (15 ม.ค. 2567)

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้... (15 ม.ค. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง... (08 ม.ค. 2567)

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม... (28 ธ.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม... (25 ธ.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม... (25 ธ.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม... (25 ธ.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม... (25 ธ.ค. 2566)

ประชาสัมพันธ์การดำเนินโคร... (28 พ.ย. 2566)

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้... (03 พ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (09 เม.ย. 2567)  
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (03 เม.ย. 2567)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (04 มี.ค. 2567)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (04 มี.ค. 2567)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 11 (เริ่มต้นจากบ้านนางอำพรร... (20 ก.พ. 2567)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 7 (เริ่มต้นจากที่ทางหลวงชนบท อบ. 2014 ถึง... (20 ก.พ. 2567)
เปิดเผยราคากลางขยายเขตประปาหมู่บ้านโพนเมือง หมู่ 4 (จำนวน 4 จุด) (20 ก.พ. 2567)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (05 ก.พ. 2567)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 (02 ก.พ. 2567)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (05 ม.ค. 2567)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (05 ม.ค. 2567)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 (04 ม.ค. 2567)
เปิดเผยราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหล่า หมู่ 11 (เริ่มต้นจากบ้านนางเจี... (08 ธ.ค. 2566)
เปิดเผยราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหล่า หมู่ 1 (เริ่มต้นจากบ้านนายประพ... (08 ธ.ค. 2566)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (เริ่มต้นจากบ้านนายอภิชาติ บุญป... (08 ธ.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (06 ธ.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 (06 ธ.ค. 2566)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างห้องเก็บของพร้อมห้องน้ำ (14 พ.ย. 2566)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างโรงอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพน... (06 พ.ย. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 (03 พ.ย. 2566)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th