Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
 มาตรการลดใช้พลังงาน  "ปลดหลอดไฟที่ไม่จำเป็น ปิดเมื่อเลิกใช้ทุกครั้ง ขับรถไม่เกิน 90 กม.ต่อชั่วโมง  ล้างแผ่นกรองทุกเดือน เปิดเครื่องปรับอากาศ 10 โมงเช้า ถึง  4 โมงเย็นและปิดในช่วงเที่ยง"
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลธรรมดาเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (11 ต.ค. 2562)  
รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (07 ต.ค. 2562)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (03 ต.ค. 2562)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (03 ต.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (02 ต.ค. 2562)
ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562 (20 ก.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (09 ก.ย. 2562)
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม (02 ก.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (02 ก.ย. 2562)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างช้าง หมู่ 7 (เริ่มต้นจากถนน... (19 ส.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหล่า หมู่ 1 และหมู่ 11 (เริ... (19 ส.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (เริ่มต้นบ้านน... (19 ส.ค. 2562)
ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 (05 ส.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (02 ส.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหล่า หมู่ 11 (เริ่มต้นบ้านน... (22 ก.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหล่า หมู่ 11 (เริ่มต้นบ้าน... (22 ก.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสร้างช้าง หมู่ 7, บ้านหนองเหล่า หมู่ 11 (ช่ว... (22 ก.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังสายคูขาดหนองตูบถึงคูขาดโพนเมือง บ้านคูขาด หมู่ 3... (22 ก.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านสร้างช้าง หมู่ที่ 7 (19 ก.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (05 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด... (02 ก.ย. 2562)  

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด... (02 ก.ย. 2562)  

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด... (02 ก.ย. 2562)  

โครงการค่าพัฒนาศักยภาพเด็... (02 ก.ย. 2562)

โครงการค่าพัฒนาศักยภาพเด็... (02 ก.ย. 2562)

โครงการฝึกอบรมการป้องกัน... (26 มี.ค. 2562)

อบต.หนองเหล่าต่อต้านการทุ... (04 ม.ค. 2562)

โรงเรียนผู้สูงอายุ (11 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (11 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (11 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (11 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (11 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (11 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (11 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (11 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (11 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (11 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (11 ธ.ค. 2561)

กิจกรรมทำความสะอาดถนนสายห... (11 ธ.ค. 2561)

กิจกรรมทำความสะอาดถนนสายห... (11 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (01 ต.ค. 2561)  
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านโพนเมือง หมู่ 5 (08 ส.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 (จุดที่... (07 มี.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำหมี หมู่ 8 (เริ่มต้นบ้านนา... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านสร้างช้าง หมู่ 7 (เริ่มต้... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 4 (เริ่มต้น... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (เริ่มต้... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรประจำตำบลหนองเหล่า (23 ธ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.หนองเหล่า (15 ธ.ค. 2558)
ประกาศประมูลจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านโพนเมือง ด้วยวิธีการทาง... (11 พ.ย. 2558)
สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ประจำปีงบประมาณ 2558 (07 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู จำนวน 2 โครงการ (24 ก.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (27 ส.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกร่องระบายน้ำหนองขาม หมู่ที่ 4 (27 พ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 2 (20 พ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ... (08 เม.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างถนนดิน หมู่ 8 และก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 10 (26 ก.พ. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 4 โครงการ (เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศา... (05 ก.พ. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) (29 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (28 พ.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th