Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562-เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือน มกราคม-กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2564 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504) ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ สำนักปลัด อบต.หนองเหล่า ในวันและเวลาราชการ โดยต้องมีเอกสาร ดังนี้ 1. บัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้าน 3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาเขื่องใน ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื... (28 พ.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบเพ... (19 พ.ค. 2563)  
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้า... (18 พ.ค. 2563)  
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 5 (เริ่มต้นจา... (14 พ.ค. 2563)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (เริ่มต้นจ... (14 พ.ค. 2563)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านคูขาด หมู่ 3 (จุดที่ 1 เร่ิ... (14 พ.ค. 2563)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านคูขาด หมู่ 2 (เริ่มต้นจากบ้... (14 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร... (12 พ.ค. 2563)
ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์... (12 พ.ค. 2563)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) บ้านป่าก่อ (12 พ.ค. 2563)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) บ้านคำหมี (12 พ.ค. 2563)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) บ้านสร้างช้าง (12 พ.ค. 2563)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) บ้านโพนเมือง (12 พ.ค. 2563)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) บ้านคูขาด (12 พ.ค. 2563)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) บ้าหนองเหล่า (12 พ.ค. 2563)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (12 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรบปรุงถนนลูกรังสายป่าก่อ-ศ... (16 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรบปรุงถนนลูกรังสายโพนเมือง... (16 เม.ย. 2563)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (15 เม.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส... (15 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ... (11 พ.ย. 2562)  

งานบุญกฐินปลอดเหล้า (18 ต.ค. 2562)  

โครงการให้ความรู้เรื่องผล... (25 ก.ย. 2562)  

โครงการให้ความรู้เรื่องผล... (25 ก.ย. 2562)

โครงการให้ความรู้ เรื่องผ... (25 ก.ย. 2562)

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด... (02 ก.ย. 2562)

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด... (02 ก.ย. 2562)

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด... (02 ก.ย. 2562)

โครงการค่าพัฒนาศักยภาพเด็... (02 ก.ย. 2562)

โครงการค่าพัฒนาศักยภาพเด็... (02 ก.ย. 2562)

โครงการฝึกอบรมการป้องกัน... (26 มี.ค. 2562)

อบต.หนองเหล่าต่อต้านการทุ... (04 ม.ค. 2562)

โรงเรียนผู้สูงอายุ (11 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (11 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (11 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (11 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (11 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (11 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (11 ธ.ค. 2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกิจ... (11 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโพนเมือง - หนองชล บ้านโพนเมือง ... (03 เม.ย. 2563)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายป่าก่อ - ศรีสุข บ้านป่าก่อ หมู่... (03 เม.ย. 2563)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (01 ต.ค. 2561)  
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านโพนเมือง หมู่ 5 (08 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 (จุดที่... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำหมี หมู่ 8 (เริ่มต้นบ้านนา... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านสร้างช้าง หมู่ 7 (เริ่มต้... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 4 (เริ่มต้น... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (เริ่มต้... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรประจำตำบลหนองเหล่า (23 ธ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.หนองเหล่า (15 ธ.ค. 2558)
ประกาศประมูลจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านโพนเมือง ด้วยวิธีการทาง... (11 พ.ย. 2558)
สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ประจำปีงบประมาณ 2558 (07 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู จำนวน 2 โครงการ (24 ก.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (27 ส.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกร่องระบายน้ำหนองขาม หมู่ที่ 4 (27 พ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 2 (20 พ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ... (08 เม.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างถนนดิน หมู่ 8 และก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 10 (26 ก.พ. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 4 โครงการ (เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศา... (05 ก.พ. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th