Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล... (10 ส.ค. 2560)  
เปิดเผยราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านโพนเมือง หมู่ 5 (31 ก.ค. 2560)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า (20 ก.ค. 2560)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า (07 ก.ค. 2560)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสนับสนุนงานประเพณีวันเข้าพร... (06 ก.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคูขาด หมู่ 2 จำนวน 3 ช่วง (09 พ.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 (1.เริ่มต... (05 พ.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 4 (เริ่มต้นจ... (05 พ.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 7 (เริ่มต้นจ... (02 พ.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 3 (เริ่มต้นจ... (02 พ.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 2((1. เริ่มต้... (02 พ.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (เริ่มต้นจา... (02 พ.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (28 เม.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านป่าก่อ หมู่ 9 (เริ่มต้นจาก... (26 เม.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านป่าก่อ หมู่ 6 (เริ่มต้นจากบ... (26 เม.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างช้าง หมู่ 7 (เริ่มต้นจากแย... (26 เม.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเมือง หมู่ 5 (เริ่มต้นจากบ้า... (26 เม.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่อ หมู่ 6 (เริ่มต้นจากที... (21 เม.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักภายในหมู่สร้างช้าง หมู่ 7 (เริ่ม... (21 เม.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักภายในหมู่ป่าก่อ หมู่ 6 (เริ่มต้น... (21 เม.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการคุณธรรมจริยธรรมนำว... (17 ส.ค. 2560)  

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ... (26 ก.ค. 2560)  

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ... (26 ก.ค. 2560)  

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย... (26 ก.ค. 2560)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพ... (26 ก.ค. 2560)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพ... (26 ก.ค. 2560)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพ... (26 ก.ค. 2560)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพ... (26 ก.ค. 2560)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพ... (26 ก.ค. 2560)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพ... (26 ก.ค. 2560)

โครงการสนับสนุนงานประเพณี... (11 ก.ค. 2560)

โครงการบริหารจัดการขยะในช... (22 ก.พ. 2560)

โครงการบริหารจัดการขยะในช... (20 ก.ย. 2559)

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาค... (15 ส.ค. 2559)

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า (15 ส.ค. 2559)

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า (15 ส.ค. 2559)

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน... (06 ก.ค. 2559)

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน... (06 ก.ค. 2559)

โครงการสืบสานงานประเพณีเข... (14 มิ.ย. 2559)

โครงการสืบสานงานประเพณีเข... (14 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านโพนเมือง หมู่ 5 (08 ส.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (07 มี.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.หนองเหล่า (15 ธ.ค. 2558)  
ประกาศประมูลจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านโพนเมือง ด้วยวิธีการทาง... (11 พ.ย. 2558)
สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ประจำปีงบประมาณ 2558 (07 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู จำนวน 2 โครงการ (24 ก.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (27 ส.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกร่องระบายน้ำหนองขาม หมู่ที่ 4 (27 พ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 2 (20 พ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ... (08 เม.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างถนนดิน หมู่ 8 และก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 10 (26 ก.พ. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 4 โครงการ (เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศา... (05 ก.พ. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) (29 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (28 พ.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู จำนวน 3 โครงการ (15 พ.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างตามข้อบัญญัติ จำนวน 5 โครงการ (06 ก.พ. 2557)
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองเหล... (28 ม.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (20 ส.ค. 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (09 พ.ค. 2556)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง (06 มี.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4523-1012  โทรสาร : 0-4523-1018  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th