Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ขอเชิญเข้าร่วมเดินรณรงค์ เนื่องในวัน"ต่อต้านยาเสพติดโลก" ในัวที่ 26 มิถุนายน 256 1 ณ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล... (09 ส.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ... (06 ก.ค. 2561)  
26 มิถุนายน 2561 ขอเชิญร่วมเดินรณรงค์"เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (25 มิ.ย. 2561)  
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่อ หมู่ 9 (เริ่มต้นจากที่... (21 มิ.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคูขาด หมุ่ 2 (จุดที่ 1 เริ่มต้นจากหน้าวัดบ้า... (21 มิ.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยุ บ้านป่าก่อ หมู่ 6 (เริ่มต้นจา... (21 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (20 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า (09 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (01 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านสร้างช้าง หมู่ 7 (24 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านคูขาด หมู่ 3 (เริ่มต้นจากบ้าน... (24 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 (จำนวน 2 ... (24 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านคำหมี หมู่ 8 (จำนวน 2 จุด)... (24 เม.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (10 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลางขุดลอกหนองตูบ หมู่ที่ 3 (29 มี.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางขุดคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (เริ่มต้นจากหนองตูบถึงที่นานายสำนวน ... (29 มี.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (06 มี.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า (22 ก.พ. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า (16 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการสนับสนุนงานประเพณี... (28 ก.ค. 2561)  

26 มิถุนายน 2561 ขอเชิญร... (26 มิ.ย. 2561)  

26 มิถุนายน 2561 ขอเชิญร... (25 มิ.ย. 2561)  

โครงการ วันกตัญญูผู้สูงอา... (02 พ.ค. 2561)

โครงการ วันกตัญญูผู้สูงอา... (02 พ.ค. 2561)

โครงการ วันกตัญญูผู้สูงอา... (02 พ.ค. 2561)

โครงการ วันกตัญญูผู้สูงอา... (02 พ.ค. 2561)

โครงการ วันกตัญญูผู้สูงอา... (02 พ.ค. 2561)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (21 พ.ย. 2560)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (21 พ.ย. 2560)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (21 พ.ย. 2560)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (21 พ.ย. 2560)

อบต.หนองเหล่า ต่อต้านคอร์... (02 ต.ค. 2560)

อบต.หนองเหล่า ต่อต้านคอร์... (02 ต.ค. 2560)

โครงการคุณธรรม จริยธรรมนำ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการคุณธรรม จริยธรรมนำ... (29 ก.ย. 2560)

โครงการคุณธรรม จริยธรรมนำ... (22 ก.ย. 2560)

โครงการคุณธรรม จริยธรรมนำ... (22 ก.ย. 2560)

โครงการคุณธรรม จริยธรรมนำ... (15 ก.ย. 2560)

โครงการคุณธรรม จริยธรรมนำ... (15 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านโพนเมือง หมู่ 5 (08 ส.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 (จุดที่... (07 มี.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำหมี หมู่ 8 (เริ่มต้นบ้านนา... (07 มี.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านสร้างช้าง หมู่ 7 (เริ่มต้... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 4 (เริ่มต้น... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (เริ่มต้... (07 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรประจำตำบลหนองเหล่า (23 ธ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.หนองเหล่า (15 ธ.ค. 2558)
ประกาศประมูลจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านโพนเมือง ด้วยวิธีการทาง... (11 พ.ย. 2558)
สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ประจำปีงบประมาณ 2558 (07 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู จำนวน 2 โครงการ (24 ก.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (27 ส.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกร่องระบายน้ำหนองขาม หมู่ที่ 4 (27 พ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 2 (20 พ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ... (08 เม.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างถนนดิน หมู่ 8 และก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 10 (26 ก.พ. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 4 โครงการ (เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศา... (05 ก.พ. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) (29 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (28 พ.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู จำนวน 3 โครงการ (15 พ.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4523-1012  โทรสาร : 0-4523-1018  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th