Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 2561
ถึง
01 ต.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
08 ส.ค. 2560
ถึง
22 ส.ค. 2560
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านโพนเมือง หมู่ 5
07 มี.ค. 2560
ถึง
20 มี.ค. 2560
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (เริ่มต้นจากสถานีตำรวจชุมชนไปทางบ้านนางลำไย วิชผล)
07 มี.ค. 2560
ถึง
20 มี.ค. 2560
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 4 (เริ่มต้นจากป่าชุมชน ถึงบ้านนางจันทร์เพ็ญ การินทร์)
07 มี.ค. 2560
ถึง
20 มี.ค. 2560
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านสร้างช้าง หมู่ 7 (เริ่มต้นที่นายสิทธิ อยู่สุข ถึงที่นายสีลา สารบูรณ์)
07 มี.ค. 2560
ถึง
20 มี.ค. 2560
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำหมี หมู่ 8 (เริ่มต้นบ้านนางบวร กุลจำเริญ ถึงที่นายสี จิตรักษ์)
07 มี.ค. 2560
ถึง
20 มี.ค. 2560
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 (จุดที่ 1เริ่มต้นบ้านนายสำเภา วงศ์ปลั่ง ถึงบ้านนายอดิศักดิ์ บุญประภาร, จุดที่ 2 เริ่มต้นจากบ้านนายธีระ ภารการ ถึงบ้านนางอ่อนตา วงค์อิน)
23 ธ.ค. 2559
ถึง
09 ม.ค. 2560
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรประจำตำบลหนองเหล่า
15 ธ.ค. 2558
ถึง
28 ธ.ค. 2558
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.หนองเหล่า
11 พ.ย. 2558
ถึง
19 พ.ย. 2558
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศประมูลจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านโพนเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th