Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 เม.ย. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า รายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
25 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
23 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านป่าก่อ หมู่ 6 (เริ่มต้นจากบ้านนายยุทธชัย บุ้งทอง ถึงที่นางคำตัน ชินทวัน)
23 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านโพนเมือง หมู่ 4 (จำนวน 9 จุด)
23 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านป่าก่อ หมู่ 6 (เริ่มต้นจากบ้านนายภา บุญยิ่ง ถึงบ้านนายอุดม สายฉวี)
23 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังสายคำหมี - สร้างช้างหนองเหล่าห้วยนาปี่ บ้านคำหมี หมู่ 8
23 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำหมี หมู่ 8
23 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านป่าก่อ หมู่ 9 (ช่วงที่นายเสถียร ปวงสุข)
23 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังสายโพนเมือง-หนองชล บ้านโพนเมือง หมู่ 4

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th