Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ก.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศเรื่องการใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15 ก.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (เริ่มต้นจากบ้านนางลำไย วิชผล ถึงหน้าโรงเรียนบ้านหนองเหล่า)
15 ก.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางปรั้บปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8 (เริ่มต้นจากที่นายเติน คุณราช ถึงที่นายหนู แก้วการ)
15 ก.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางปรั้บปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8 (เริ่มต้นจากทางเข้าโรงผลิตน้ำดื่มบ้านคำหมี)
15 ก.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรั้วด้านหน้าและประตูทางเข้า อบต.หนองเหล่า
15 ก.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถ
13 ก.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านโพนเมือง หมู่ 5 .1
06 ก.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560
22 ส.ค. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2560
10 ส.ค. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4523-1012  โทรสาร : 0-4523-1018  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th