Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (จุดที่ 1 เริ่มต้นจากที่นานายจันทา ชินทวัน ถึงที่นางสุพัฒตา ชินทวัน, จุดที่ 2 เริ่มต้นจากที่นางสุพัฒตา ชินทวัน ถึงที่นายธนนชัย กำลังแรง)
04 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสร้างช้าง หมู่ 7 (เริ่มต้นจากที่นายสมบูรณ์ ภารการ ถึงที่นายกำพล กำลังแรง)
26 ก.พ. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องห้ามเผาเพื่อลดภาระโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ
09 ก.พ. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า
01 ก.พ. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า กำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
15 ม.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนดิน บ้านคูขาด หมู่ 3 (เริ่มต้นจากที่นานายทองม้วน สารบูรณ์ ถึงที่นานายเพ็ง ทองไทย)
15 ม.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคูขาด หมู่ 2 (เริ่มต้นจากที่นานายสุดี ทองไทย ถึงที่นานายบุญ บุญจริง)
02 ม.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
02 ม.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
12 ธ.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์ยกเลิกแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th