Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศการใช้แผนการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
04 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศขอเชิญขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
03 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560
30 ก.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เผยแพร่สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20 ก.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 ก.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์การเข้าดูข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บน เว็บไซต์
19 ก.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศเรื่องการใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
19 ก.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15 ก.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (เริ่มต้นจากบ้านนางลำไย วิชผล ถึงหน้าโรงเรียนบ้านหนองเหล่า)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4523-1012  โทรสาร : 0-4523-1018  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th