Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
16 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์ข่าวสรรพากร
11 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภาlสมัยสามัญ อบต.หนองเหล่า
02 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน มกราคม 2564
02 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
25 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนเมือง หมู่ 4 (เริ่มต้นจากแยกนานางจอมศรี ศรีวรรณ์ ถึงที่นานายวันทา ชินทวัน)
25 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสร้างช้าง หมู่ 7 (เริ่มต้นจากสามแยกประปา ถึงถนนเขื่องใน ม่วงสามสิบ)
25 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเหล่า หมู่ 11 (เร่ิมต้นจากที่นานายเอี่ยม ชินทวัน ถึงที่นายกำพล กำลังแรง)
12 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564
06 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศบัญชีราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th