Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2553)
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญๆ ในพื้นที่ ดังนี้
     1. หนองน้ำสาธารณะประโยชน์  จำนวน  14  แห่ง
     2. ลำห้วย ลำน้ำ คลอง  จำนวน  11  สาย
     3. ป่าชุมชน  จำนวน  14  แห่ง

การโทรคมนาคม (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2553)
   1. สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ /ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  6  ตู้
   2.  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  จำนวน  11  แห่ง

การไฟฟ้า (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2552)
   ประชาชนตำบลหนองเหล่ามีไฟฟ้าเข้าถึง 11 หมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้ 1,303 ครัวเรือน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th