Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ/ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553)
     1. สภาพทางเศรษฐกิจทั่วไป
         ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวนพริก เลี้ยงสัตว์ เช่น โค หมู ไก่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้างทั่วไป ทำธุรกิจ ค้าขาย ฯลฯ ดังนี้
           - อาชีพทำการเกษตร  คิดเป็นร้อยละ  92
           - อาชีพรับราชการ  คิดเป็นร้อยละ  2
           - อาชีพรับจ้างทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ  3
           - อาชีพค้าขาย  คิดเป็นร้อยละ  3

   2. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มีหน่วยธุรกิจอยู่ในเขตพื้นที่ ดังนี้
       - ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด)  จำนวน  11  แห่ง
       - โรงสีข้าว  จำนวน  20  แห่ง
       - ร้านค้าเบ็ดเตล็ด  จำนวน  28  แห่ง
       - ร้านขายอาหาร/เครื่องดื่ม  จำนวน  11  แห่ง
       - ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์  จำนวน  7  แห่ง
       - ร้านตัดผม  จำนวน  3  แห่ง
       - โรงขนมจีน  จำนวน  1  แห่ง
       - โรงฆ่าสัตว์  จำนวน  1  แห่ง
       - ฟาร์มไก่  จำนวน  3  แห่ง
       - ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า  จำนวน  2  แห่ง
       - ร้านรับซื้อของเก่า  จำนวน  1  แห่ง
       - สถานพยาบาล  จำนวน  2  แห่ง
       - ฟาร์มหมู  จำนวน  2  แห่ง
       - โกดังและลานตากมัน  จำนวน  1  แห่ง
       - บ้านเช่า  จำนวน  1  แห่ง
       - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  จำนวน  1  แห่ง
       - ร้านทำขนม  จำนวน  1  แห่ง
       - โรงกลึง  จำนวน  1  แห่ง
       - ร้านทำเฟอร์นิเจอร์  จำนวน  1  แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th