Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นายสุวิทย์ อุทธสิงห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
น.ส.คนึงจิต คำมงคุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุปรียา แก้วกลมกลึง
ครู
Responsive image
นางผ่องศรี สารบูรณ์
ครู
Responsive image
นางวราภรณ์ ทองไทย
ครู
Responsive image
นางนารี เครือดี
ครู
Responsive image
น.ส.ปัณฑิตา สืบสิงห์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
นางสาวไพวัลย์ บุญประภาร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
นางสาวณัฐฐิฏา บุญสงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
นางมลฤดี กำลังแรง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
น.ส.เบญญาภา สืบสิงห์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
นางสาวเพียรทอง บุญหนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
นางพัชรา การินทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
น.ส.พิมพ์ชญา บุญประภาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th