Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า แจ้งประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์จาก 045-231012 เป็น 045-429331และ045-429332
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 ม.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
02 ม.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
12 ธ.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์ยกเลิกแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์
06 ธ.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า
23 พ.ย. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561
16 พ.ย. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคูขาด หมู่ 2 (จุดที่ 1 เริ่มต้นจากหน้าวัดบ้านคูขาด-ที่นายคำเภา บุญยศ, จุดที่ 2 เริ่มต้นจากที่นนายทองดำ มนัส-ที่นานายล้วน จันทาโย)
16 พ.ย. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนเมือง หมู่ 4 (สายโพนเมือง-หนองชล)
16 พ.ย. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านสร้างช้าง หมู่ 7 (เริ่มต้นจากบ้านนายจันทร์ สารบูรณ์ - บ้านนายอุทัย ทองไทย)
12 พ.ย. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
09 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า สรุปสถิติผู้มาขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน ก.ย.2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th