Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ขอเชิญเข้าร่วมเดินรณรงค์ เนื่องในวัน"ต่อต้านยาเสพติดโลก" ในัวที่ 26 มิถุนายน 256 1 ณ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศการใช้แผนารบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
03 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
12 ก.ย. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
11 ก.ย. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
27 ส.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางขยายเขตประปาหมู่บ้านโพนเมือง หมู่ 5 (จำนวน 3 จุด)
23 ส.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า
20 ส.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (จุดที่ 1 เริ่มต้นจากบ้านนายบุญผัน ภารการ ถึงบ้านนางลำไย วิชผล, จุดที่ 2 เร่ิมต้นจากบ้านางสมศรี ศรีโพธิ์ช้าง ถึงถนนลาดยางสายเขื่องใน ม่วงสามสิบ (อบ2014))
09 ส.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า
08 ส.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
06 ก.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4523-1012  โทรสาร : 0-4523-1018  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th