Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562-เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือน มกราคม-กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2564 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504) ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ สำนักปลัด อบต.หนองเหล่า ในวันและเวลาราชการ โดยต้องมีเอกสาร ดังนี้ 1. บัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้าน 3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาเขื่องใน ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 พ.ย. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
18 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ
18 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์ งานบุญกฐินปลอดเหล้า
11 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลธรรมดาเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
11 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าก่อ หมู่ 6 (จำนวน 2 จุด)
11 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนเมือง หมู่ 4 (จำนวน 3 จุด)
11 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 5 (เริ่มต้นจากที่นางสมัย สืบสิงห์ ถึงบ้านนายบุญมี การินทร์)
07 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
03 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
03 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถีง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th