Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า แจ้งประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์จาก 045-231012 เป็น 045-429331และ045-429332
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 เม.ย. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านป่าก่อ หมู่ 6 (เริ่มต้นจากที่นายพิจิตร เดชโชค ถึงที่โรงเรียนบ้านป่าก่อ)
02 เม.ย. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
01 เม.ย. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถีง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)
20 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
20 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562
11 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
04 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (จุดที่ 1 เริ่มต้นจากที่นานายจันทา ชินทวัน ถึงที่นางสุพัฒตา ชินทวัน, จุดที่ 2 เริ่มต้นจากที่นางสุพัฒตา ชินทวัน ถึงที่นายธนนชัย กำลังแรง)
04 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสร้างช้าง หมู่ 7 (เริ่มต้นจากที่นายสมบูรณ์ ภารการ ถึงที่นายกำพล กำลังแรง)
26 ก.พ. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องห้ามเผาเพื่อลดภาระโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ
09 ก.พ. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th