Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562-เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือน มกราคม-กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2564 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504) ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ สำนักปลัด อบต.หนองเหล่า ในวันและเวลาราชการ โดยต้องมีเอกสาร ดังนี้ 1. บัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้าน 3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาเขื่องใน ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 เม.ย. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า รายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
25 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
23 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านป่าก่อ หมู่ 6 (เริ่มต้นจากบ้านนายยุทธชัย บุ้งทอง ถึงที่นางคำตัน ชินทวัน)
23 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านโพนเมือง หมู่ 4 (จำนวน 9 จุด)
23 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านป่าก่อ หมู่ 6 (เริ่มต้นจากบ้านนายภา บุญยิ่ง ถึงบ้านนายอุดม สายฉวี)
23 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังสายคำหมี - สร้างช้างหนองเหล่าห้วยนาปี่ บ้านคำหมี หมู่ 8
23 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำหมี หมู่ 8
23 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านป่าก่อ หมู่ 9 (ช่วงที่นายเสถียร ปวงสุข)
23 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังสายโพนเมือง-หนองชล บ้านโพนเมือง หมู่ 4

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th