Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 มาตรการลดใช้พลังงาน  "ปลดหลอดไฟที่ไม่จำเป็น ปิดเมื่อเลิกใช้ทุกครั้ง ขับรถไม่เกิน 90 กม.ต่อชั่วโมง  ล้างแผ่นกรองทุกเดือน เปิดเครื่องปรับอากาศ 10 โมงเช้า ถึง  4 โมงเย็นและปิดในช่วงเที่ยง"
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ก.ย. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
02 ก.ย. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
19 ส.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (เริ่มต้นบ้านนางสาวสมคิด อยู่สุข ถึงบ้านนายอ่อนสา สืบสิงห์)
19 ส.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหล่า หมู่ 1 และหมู่ 11 (เริ่มต้นบ้านนายเลื่อน ภารการ ถึงบ้านนางสาวสมคิด อยู่สุข)
19 ส.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างช้าง หมู่ 7 (เริ่มต้นจากถนนสายเขื่องในม่วงสามสิบ ถึงลานตากอเนกประสงค์)
05 ส.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562
02 ส.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
22 ก.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลูกรังสายคูขาดหนองตูบถึงคูขาดโพนเมือง บ้านคูขาด หมู่ 3 (เริ่มต้นจากที่นานายสังเวียน ทองสุข ถึงที่นานายคำตา บุญประภาร)
22 ก.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสร้างช้าง หมู่ 7, บ้านหนองเหล่า หมู่ 11 (ช่วงท่อลอดเหลี่ยมถึงที่นานายทองสุข สารบูรณ์)
22 ก.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหล่า หมู่ 11 (เริ่มต้นบ้านนายสมศรี สืบสิงห์ ถึงบ้านายสมศรี สืบสิงห์)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th